شهرستان کرمان

محمد فرح بخش کریم آبادی

محسن بمی زاده

هادی نژادخالقی

نصراله معمارزاده کرمانی

سیدایوب حسینی کهنوج

رویا اسماعیلی تاج آبادی

09369096233

09132418024

09130704828

09137200029

09131409856

09133984169

شهلا دره شیری

محمدرضا رضائی زاده زنگی آبادی

علی صنعتی هوتکی

عباس کاراموز

ولی بهزادپور

09133424783

09135414471

09133997964

09121152234

09131424078

زینب منصوری

فرشاد مولائی طاهرآبادی

فرزاد فرنام

ریحانه رحیمی نیا

علی سلاجقه

09135024396

09364029806

09134406723

09135315989

09133424965

سعید برهانی نژاد

حجت شهدایی

احسان ایرانمنش

جواد توکلی

محمد امین شیخ بهایی

09132439592

09133415457

09132977139

09369096233

09132402947

حامد قدسی

مهدی طالبی گوهر ریزی

رضا نقدی

محمد طاهری چترودی

09162792117

09131984264

09137454676

09133980456

بخشداری مرکزی

بخشداری اسماعیلی

بخشداری اسفندقه

بخشداری جبال بارز

بخشداری ساردوئیه

80 دهیاری

74 دهیاری

20 دهیاری

50 دهیاری

119 دهیاری

شهرستان رفسنجان

بخشداری مرکزی

بخشداری فردوس

بخشداری نوق

بخشداری کشکوئیه

100 دهیاری

25 دهیاری

9 دهیاری

23 دهیاری

شهرستان زرند

امین زمانی ده یعقوبی

ایرج پوربرخورداری

09132437294

09131426498

مصطفی بهاءالدینی بهاءآبادی

سعید موسائی

09132436793

09131976104

محسن کارگرزرندی

غفار ده پهلوان

09131422404

09120146589

علی اکبر فاضلی حسن آبادی

عبدالرضا ایزدی یزدان آبادی

09136143740

09132435281

حمید حسن زاده سبلویی

مجتبی یوسفی زرندی

09132970923

09136188927

علی اصغر ملکی باب هویزی

غلامرضا امیری

09133435359

09177057608

رضا مهدی زاده

سیدرضا تهامی پورزرندی

09120246337

09363274746

محمدامین شکوری مقدم

عباس خیرخواه

09358885551

09132972765

شهرستان بافت

سجاد امیرمجاهدی گوکی

حدیث سلطانی نژاد

09059106751

09304359299

امید نجارزاده مهدیخانی

فردین شاهمرادی گوهری

09132420970

09914924965

حانیه محمدی

مهلا محمدی زاده

09138455141

09133998776

شهرستان انار

محسن مهرابی نژاد

09132900019

مهدیه باغخانی

09136140566

حجت اله بدری مقدم

09332180538

ندا شکیبا

09135843149

مهدی باقری زاد

09133537568

احمد انارکی محمدی

09133923258

محمد اسدی

09133922989

شهرستان راور

سیده محبوبه باغخانی

مهلا شاهمرادی گوهری

09134417268

09137200029

اکبرجباری

مهدی دهقانی فیروزآبادی

09133431321

09103656730

امین صابر

رضا کمالی

09016486691

09907742286

ابراهیم مرادی شهربابک

امیرحسین خدایاری بمی

09132435071

09137336342

مهران صابرماهانی

محسن جباری شاهزاده محمدی

09131992823

09131413152

شهرستان بم

مصطفی ثارالهی

رسول جلال کمالی

09128905755

09133980090

رضا امیراسماعیلی

زهرا نسب عبداللهی

09131951683

09132142872

محسن محمد هاشمی

لاله قرخانی

09130425438

09130536742

امید اسحقی درختنجانی

وحید کریمی کاخ

09132951535

09162293987

مسعود رنجبر

قاسم شه مرادی فهرجی

09133446209

09139557400

حسین احمدی رق آبادی

یاسرمیرزایی

09103284046

09131402712

اسماعیل شه مرادی فهرجی

حمیدبرخورداربرواتی

09904347800

09133464300

شهرستان ارزوئیه

نادره سعید

هادی جزینی زاده

09107870646

09131415886

ناهید میرزاده

09142469448

شهرستان رودبار جنوب

حمیدآزاده وار

علیرضا دانشی مسکون

09136656075

09162750540

مجتبی شکوهی

محسن شهریاری

09135827594

09139406221

ابراهیم امیرسلیمی

09136321923

شهرستان ریگان

بخشداری مرکزی

بخشداری گنبکی

71 دهیاری

55 دهیاری

شهرستان عنبرآباد

راضیه سالاری

افشین شفیعی زاده

حسن محمدآبادی

اطهره شریفی

محمدباقرپارسافر

وحید برجعلی

09910505123

09132428541

09227925304

9059226497

09137062850

09021456478

شهرستان قلعه گنج

حمیدآزاده وار

علیرضا دانشی مسکون

09136656075

09162750540

مجتبی شکوهی

محسن شهریاری

09135827594

09139406221

ابراهیم امیرسلیمی

09136321923

شهرستان ریگان

مصطفی ثارالهی

رسول جلال کمالی

09128905755

09133980090

رضا امیراسماعیلی

زهرا نسب عبداللهی

09131951683

09132142872

محسن محمد هاشمی

لاله قرخانی

09130425438

09130536742

امید اسحقی درختنجانی

وحید کریمی کاخ

09132951535

09162293987

مسعود رنجبر

قاسم شه مرادی فهرجی

09133446209

09139557400

حسین احمدی رق آبادی

یاسرمیرزایی

09103284046

09131402712

اسماعیل شه مرادی فهرجی

حمیدبرخورداربرواتی

09904347800

09133464300

شهرستان سیرجان

بخشداری مرکزی

بخشداری گلستان

بخشداری زیدآباد

بخشداری پاریز

بخشداری بلورد

34 دهیاری

30دهیاری

30 دهیاری

34 دهیاری

34 دهیاری

شهرستان جیرفت

بخشداری مرکزی

بخشداری اسماعیلی

بخشداری اسفندقه

بخشداری جبال بارز

بخشداری ساردوئیه

80 دهیاری

74 دهیاری

20 دهیاری

50 دهیاری

119 دهیاری

شهرستان بردسیر

مصطفی معین الدینی

فاطمه رمضانی نسب اناری

رضوان قاسمی نژاد

حامد خجندی

09383430941

09917487290

09106795921

09930618890

مهسا بهزاد

مهسا جهان بخش

غلامرضا مهدوی میمند

فرزاد مردان

09140317156

09334128778

09133988716

09133990293

یوسف زارع منصوری

قدسیه اسکندری نسب

محمدجواد ایران منش

ابوالفضل فرح بخش کریم آبادی

09103285827

09210983420

09132406214

09387986199

حمیده سیستانی

سجاد زین العابدینی

علی خالقی

علیرضا جعفرزاده یزدی

09916933804

09352974067

09215371767

09134404309

ابراهیم کمالی

ندا کریمی مکی آبادی

سمیه سلاجقه

مینا جعفرزاده یزدی

09131978568

09136360467

09136159630

09036854363

شهرستان شهربابک

محمد ریاحی

ابوالفضل پورامینی پیرجل

09135321773

09103270367

حجت ال زین الدینی میمند

محسن زین الدینی میمند

09103138592

09133921802

علی ابراهیمی میمند

محسن عبدلی

09133908415

09133932569

محمد تقی باقری

جلال الدین نبیان شهربابک

09132937297

09361152563

علی ابراهیمی زاده خبیصی

عطیه سادات عمادی چاورچی

09133120727

09138410668

ایمان امیری هنزائی

صادق عطااللهی جلگه

09136180872

09176154792

محمد ریاحی

مجید مهرانی فر

09135321773

09133998776

سلمان امیری هنزائی

فاطمه علی اکبری شهربابک

09137147383

09137696960

میلاد امیرکافی کنگی

مسلم نامی دستجردی

09133926598

09132414924

شهرستان کهنوج

حمیدآزاده وار

علیرضا دانشی مسکون

09136656075

09162750540

مجتبی شکوهی

محسن شهریاری

09135827594

09139406221

ابراهیم امیرسلیمی

09136321923

شهرستان کوهبنان

حامد رضائی استخروئیه

پروین ثابت فومنی

09133433900

09021456480

امیرحسین ضیاء

محمدجواد قلعه خانی

09057024519

09909210133

امیرحسین ضیاء

09057024519

محمدعلی شجاعی باغینی

09135718640

شهرستان منوجان

ذبیح الله احمدی نسب

احسان نارویی

09133499514

09173664135

شهرستان نرماشیر

مصطفی ثارالهی

رسول جلال کمالی

09128905755

09133980090

رضا امیراسماعیلی

زهرا نسب عبداللهی

09131951683

09132142872

محسن محمد هاشمی

لاله قرخانی

09130425438

09130536742

امید اسحقی درختنجانی

وحید کریمی کاخ

09132951535

09162293987

مسعود رنجبر

قاسم شه مرادی فهرجی

09133446209

09139557400

حسین احمدی رق آبادی

یاسرمیرزایی

09103284046

09131402712

اسماعیل شه مرادی فهرجی

حمیدبرخورداربرواتی

09904347800

09133464300

شهرستان فاریاب

هادی شیخ پور

مسعود سروش

09136663824

09221481520

شهرستان رابر

علی جهانشاهی

نجمه خواجه حسنی نسب

09139569395

09135322572

باقر مالکی امین

رضا شهابی رابری

09139562328

09136116424

یاسرسازمند

رضا قنبری

09021806504

09136655806

محمدسلاجقه

علیرضا آئینه نگینی

09133974905

09139967702