نقشه برداران واجدین شرایط ثبت نام 
1- فارغ التحصیلان کارشناسی نقشه برداری و بالاتر، عضو نظام مهندسی ساختمان(داشتن پروانه اشتغال ضرورت ندارد)
2-کاردان نقشه برداری عضو نظام کاردانی
توجه: ثبت نام فقط برای نقشه برداران  استان کرمان قابل پذیرش است.

فرم نام نویسی نقشه برداران استان کرمان

اطلاعات هویتی

آدرس محل سکونت

اطلاعات شغلی

سوابق تحصیلی

تصویر کپچا
فهرست